“ทุกการเติบโตมีคุณค่าเสมอ” การเรียนรู้ การเฝ้าสังเกต และลงมือทำ เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ให้ความสำคัญเสมอมา จึงทำให้เกิดเป็นโครงการ “เมล่อนของหนู” ที่เกิดจากมือเล็กๆ ของเด็กๆ ที่ได้ใช้ความมุ่งมั่น ลงมือทำ เพื่อที่จะได้ลูกเมล่อนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ

ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของโครงการ “เมล่อนของหนู” ที่โรงเรียนฯ นั้น เป็นแนวคิดตั้งแต่แรก เพราะเราเป็นโรงเรียนสาธิต ซึ่งหมายความว่า จะให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริง ปฏิบัติจริง เราจึงมีหลายๆ ส่วน ที่เป็นห้องหรือพื้นที่ปฏิบัติการจริง รวมถึงโรงเรือน ที่ตั้งใจให้เด็กๆ ได้ลงมือปลูก รดน้ำ ดูแลด้วยตัวเองทุกขั้นตอน โดยมีผู้ชำนาญการคอยสอนและให้คำแนะนำ

สำหรับโครงการเมล่อนของหนูนั้น ทางโรงเรียนฯ ได้เริ่มต้นโครงการกันมาแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเป็นการนำเมล็ดเมล่อน มาให้เด็กๆ ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงประถมต้น มาลงมือเรียนรู้วิธีการลงเมล็ด เด็กๆ จะได้มารดน้ำ และเฝ้าดูการเจริญเติบโต จนเมื่อถึงเวลาโตได้ที่ ที่สามารถจะเขียนชื่อลงบนลูกเมล่อน เด็กๆ ก็จะมีชื่ออยู่บนลูกเมล่อนนั้นๆ ส่วนผลผลิตที่ทำจากมือของเด็กๆ เหล่านี้ พวกเขาก็จะได้ทานกันเองเลยอีกด้วย