โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดย ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จัด พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ (สงกรานต์สำราญใจแบบไทยย้อนยุค) ประจำปี 2562 ขึ้น ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อ.อมรา จิตต์กุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม เป็นประธานพิธี และ อ.พรรณี กมลเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล รับหน้าที่ดำเนินงาน

เพราะต้องการที่จะปลูกฝังขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมแบบไทยๆ ความเป็นมาของประเทศไทย และภาษาไทยให้เด็กๆ อย่างเหนียวแน่น ตั้งแต่วัยเยาว์ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนระบบสาธิต มาตรฐานอินเตอร์ แต่มีความเป็นไทย มีการสอนสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากเจ้าของภาษาเอง (Teacher และ เหล่าซือ) ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้เด็กๆ สาธิตกรุงเทพธนบุรี มีความสามารถในการสื่อสารภาษา ทั้ง ไทย, อังกฤษ และ จีน อย่างมืออาชีพ จึงได้จัดกิจกรรม พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ (สงกรานต์สำราญใจแบบไทยย้อนยุค) ประจำปี 2562 ขึ้น

กิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ เด็กๆ ทุกคน ได้รู้จักศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนคุณค่าอัตลักษณ์ความงดงามอย่างไทย อย่างการละเล่นไทยโบราณ อาทิ มอญซ่อนผ้า, รีๆ ข้าวสาร, ขี่ม้าก้านกล้วย, งูกินหาง หรือ การแสดงการรำวงเปลี่ยนคู่ของคณะครู-ผู้ปกครองและผู้มาร่วมงาน รวมถึงการประกวดแต่งกายสวยงามของหนูน้อยและหนุ่มน้อยวนสงกรานต์แล้ว ยังได้ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย รวมถึงได้ร่วมพิธีวันขึ้นปีใหม่ไทยของเราในวันสงกรานต์ อย่าง การสรงน้ำพระพุทธรูป, การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่, การเรียนรู้ขนมไทย, ขนมครกไข่, น้ำแข็งใส และ การเล่นน้ำสงกรานต์ รวมถึงยังได้ร่วมแต่งกายย้อนยุคอย่างสวยงาม