คณะครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้เข้าร่วมอบรม การผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ จาก วิทยากรผู้ชำนาญการจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ นำโดย อ. เบญญาภา วงศ์ประยูร และ อ. วริษา วรรณวิจิตกุล เมื่อวันก่อน ณ ห้องประชุม BTD Hall ที่ได้ทั้งสนุกสนานและความรู้อย่างมากมาย

ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า การอบรม การผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ของคณะครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสาธิตจุฬาฯ ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เพื่อนำมาใช้กับนักเรียน จะมีส่วนช่วยทำให้เด็กๆ ได้ทั้งในส่วนของความคิดสร้างสรรค์, จินตนาการ และ วิชาการ ไปในเวลาเดียวกัน ทำให้เด็กๆ มีความกล้าที่จะแสดงออกในระดับที่พอดี

ดังนั้นบุคลากรที่มาทำการสอนเด็กนักเรียนเหล่านี้ ก็จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ทำให้เข้าใจว่า สื่อประเภทไหนจะสามารถช่วยทางด้านการฝึกทักษะ ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้, สื่อประเภทไหนที่ช่วยฝึกกล้ามนิ้วมือมัดเล็ก หรือ สื่อไหนที่ทำให้เด็กๆ ได้เพิ่มจินตนาการได้ เพื่อช่วยในการสอนให้เด็กๆ ให้ได้ลงมือทำ และสร้างกระบวนการหาคำตอบด้วยตัวเอง เพื่อฝึกทักษะ สำรวจ และ เรียนรู้ เพื่อที่จะสามารถสร้างความสุขกับการเรียนรู้ ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นรูปแบบการสอนแบบสาธิตที่โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้วางเอาไว้นั่นเอง

การส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติมที่ดีๆ แบบนี้ มีที่นี่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555หรือ www.satitbtu.ac.th