สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ในวันพุธที่ 1 มิถนายน 2565 เวลา 16:30 น. – 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการ ศาลากวนอิม (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงแข่งเรือมังกรของนักศึกษา การแสดงร้องเพลงของนักศึกษาจีนและนักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-6515