วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วย สาขาวิชาภาษาไทย Busan University of Foreign Studies (BUFS) มหาวิทยาลัยพูซัน ประเทศเกาหลี จัดกิจกรรม “The First Academic Seminar Series in Foreign Language and Culture: Korea” พูดคุยเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษาชาวไทย  คณาจารย์ และนักศึกษาชาวเกาหลี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน