วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต นำทีมโดยผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และทีมฝ่ายบริหารของวิทยาลัย เดินทางเยี่ยมชมศึกษาดูงาน European Sales Competition 2022 (ESC 2022) และเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับโปรเจกต์ SEASAC (South-East Asian Sales Competition) ณ Nijmegen ประเทศเนเธอร์แลนด์