วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย คุณฟราวเกอะ เกอเบนส์ (แถวสองที่ 8 จากซ้าย) อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมทั้งนักศึกษาของวิทยาลัย “ร่วมพิธีถวายพระพร ในหลวง ร.10 โดยในพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา การแสดงรำถวายพระพร โดยนักศึกษาชมรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี