วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครครูดนตรี และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “โครงการพัฒนาศักยภาพครูดนตรี ครั้งที่ 10” (Music Teacher Training Institute 10) ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2566 เพื่อให้ความรู้ พัฒนา และแชร์ประสบการณ์ด้านดนตรีร่วมกัน โดยเปิดสัมนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ Musical Form, Jazz Studies, Classical Music, Music Production และ Vocal เป็นต้น สำหรับบุคคลทั่วไปมีค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 3,800 บาท นิสิตนักศึกษา 2,600 บาท สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-7916262 หรืออีเมล์มาที่ [email protected] เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 สิงหาคม 2566