ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเจ้าพระยา ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้บริหารธนาคารกรุงเทพในงาน “นิทรรศการรักษ์หัวใจ วันหัวใจโลก” ซึ่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาได้ร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจ ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่