“มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ร่วม “สสอท.” บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่4 แถวหน้าจากขวา) พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษา เข้าร่วม สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องสตูดิโอ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา