สำนักงานนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ Mr.Hitoshi Iwamoto คณะผู้บริหาร และอาจารย์จาก Fukuoka Foreign Language College (FFLC) ประเทศญี่ปุ่น ในการเดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยรังสิต และลงนามต่ออายุบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังหารือและตกลงรายละเอียดโครงการ Joint Program 2+2 อีกด้วย ณ ห้องประชุม 1-801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต