คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 4 (หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล) โดยเหมาะสำหรับพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้ที่จบ ม.6 ที่ต้องการใช้เวลาในการศึกษาระยะสั้น สามารถทำงานได้เร็ว เพื่อให้มีรายได้และสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าต่อเนื่องไป หลักสูตรระยะเวลาเรียน 1 ปี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 มี 3 ภาคการศึกษา เรียนภาคทฤษฎี 2 ภาคการศึกษาในวันเสาร์ และอาทิตย์ ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 70,000 บาท

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ http://www.rsu.ac.th/nurse/ และ https://www.facebook.com/schoolofnursingrsu สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา บุญมี โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1489