ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และอีกหลายจังหวัดยังมีความรุนแรง มีผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง และสามารถติดเชื้อได้ง่ายขึ้น แม้ว่าปัจจุบันแนวโน้มการเข้ารับวัคซีนจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น หลายท่านได้รับวัคซีนครบจำนวนแล้ว แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยรังสิต จึงขอประกาศเลื่อนวันจัดพิธีประสาทปริญญา จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 (ฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่ – วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565)

ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5555