สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย และสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนานานาชาติ เรื่อง “ASEAN, the Indo-Pacific and the Changing Regional Architecture” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

ภายในงานพบกับการแสดงปาฐกถา (Keynote Address) โดย H.E. Dr. Marty Natalegawa อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และการสัมมนา (Panel Discussion) โดย 1. Tan Sri Rastam Mohd Isa ประธาน ISIS Malaysia และอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย 2. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย และ 3. ดำเนินรายการโดย นายสมปอง สงวนบรรพ์ คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-6000 ต่อ 6515