วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดมาตั้งแต่โบราณ (ในปีนี้ตรงกับวันที่ 17 กรกฏาคม 2562) และเมื่อวันเข้าพรรษามาถึง สิ่งที่ชาวพุทธจะยืดถือปฏิบัติ นั่นก็คือ การถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน

การถวายเทียนเพื่อจุดตามประทีปเป็นพุทธบูชานั้น มาจากอานิสงส์การถวายเทียนเพื่อจุดเป็นพุทธบูชา ที่ปรากฏความในพระไตรปิฎกและในคัมภีร์อรรถกถาว่า พระอนุรุทธะเถระ เคยถวายเทียนบูชาทำให้ได้รับอานิสงส์มากมาย รวมถึงได้เป็นผู้มีจักษุทิพย์ (ตาทิพย์) ด้วยด้วยการพรรณาอานิสงส์ดังกล่าว อาจทำให้ชาวพุทธนิยมจุดประทีปเป็นพุทธบูชามานานแล้ว แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า การทำเทียนพรรษาในประเทศไทยถวายเริ่มมีมาแต่สมัยใด แต่ปรากฏความในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ที่พรรณาการบำเพ็ญกุศลในช่วงเข้าพรรษาว่า มีการถวายเทียนพรรษาด้วย

ในปีนี้ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี รวมถึงคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยในขบวนแห่เทียนพรรษา เริ่มต้นจากอาคารชาญชัย อคาเดี้ยม ไปจนถึงวัดปุรณาวาส ได้มีแตรวงของพี่ๆ ชาว ม.กรุงเทพธนบุรี รวมทั้งกลุ่มหนุ่ม-สาวที่ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี แต่งชุดไทยเข้าร่วมแห่เทียนพรรษา สร้างบรรยากาศให้มีสีสันมากยิ่ง

ในส่วนของกิจกรรม ได้มีการเวียนเทียนรอบวัด ก่อนทำการถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้งจตุปัจจัยจากบรรดาคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารของสถานศึกษา ที่ได้ร่วมทำบุญกันในครั้งนี้ จำนวน 160,000 บาท เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและใช้ในกิจกรรมสงฆ์ของทางวัด ซึ่งได้ถือว่า เป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และสืบสานพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

การส่งเสริมทั้งด้านการเรียนและการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีดีๆ แบบนี้ มีที่นี่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เลขที่ 468 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 www.satitbtu.ac.th ติดต่อสอบถามโทร. 02-408-1919