วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 : ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมบูธแสดงผลงาน พร้อมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน การสร้าง Platform นวัตกรรมชุมชนวิถีใหม่เพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไมตรีจิตโมเดล)  ของโครงการยุวชนอาสา เฟส2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี นายณัฐกานต์ คุณตง และ นายเอกพงษ์ อยู่มุด นักศึกษา SPU เป็นตัวแทน การนำเสนอผลลัพธ์การเรียนรู้พร้อมทั้งผลผลิตที่ต่อยอดจากงานวิจัย เป็นนวัตกรรม  ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี