วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (THM Fair) ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความสามารถและเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และการนำไปใช้ในการทำงานจริง โดยกำหนดการแข่งขันทั้งหมด 8 รายการ มีทีมนักศึกษาจำนวนกว่า 30 ทีมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน โดยรูปแบบของการแข่งขันเป็น Virtual Tourism and Hotel Contests (Online) จัดขึ้นโดย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อเร็ว ๆ นี้

วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 รายการ ผลการแข่งขันสามารถคว้า 2 รางวัล ดังนี้

การแข่งขันด้านการพัฒนาบุคลิกภาพในหัวข้อ “Service personality for tourism celebrations of life บุคลิกภาพในการบริการสำหรับยุคแห่งการท่องเที่ยว สุขใจ ไชโย” ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 เหรียญทอง (ประเภททีม)

  1. นางสาวสกาวใจ วงษ์สุวรรณ
  2. นายเปมรินทร์ คัมภิรานนท์
  3. นางสาวภาณรินทร์ เดชเมือง
  4. นางสาวพิสชา ดิสวัสดิ์

การแข่งขันทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Public Speaking) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

นางสาววิภาดา ยอดพรมแว่น

ดูแลควบคุมการฝึกซ้อม

อาจารย์อมราวดี ไชยโย อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรม

 

 

 

วิทยาลัยให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งงานในอนาคต

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3  อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th