ทีมนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท และรางวัลชมเชยอันดับ 1 จากโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชีระดับมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 16) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวอภิญญา สุขผิวสังข์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนจากทีม RSU 1 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รอบ ซึ่งจะนำผลคะแนนรอบที่ 1 และรอบที่ 2 มารวมกัน เพื่อตัดสินผู้ชนะเลิศที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก โดยผู้ที่ได้รับรางวัล 10 ทีม แบ่งออกเป็น รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลชมเชย (คะแนนสูงสุด ทีมที่ 4- ทีมที่ 10) นับเป็นอีกประสบการณ์ในวิชาชีพที่พวกเราทุกคนในทีมภูมิใจมาก ขอขอบคุณอาจารย์คณะบัญชีทุกท่านที่มอบความรู้ โอกาสและประสบการณ์ในการแข่งขันครั้งนี้ให้พวกเรา