โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562 เพื่อสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย, ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์, ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ, ความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์, ความละเอียดอ่อนทางจิตใจ รวมทั้ง ยังแฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย เด็กๆ ฮือฮา พานบิงซู และ พานรูปหัวใจยิ้ม ชมความคิดสร้างสรรค์เยี่ยมยอด

โดยในส่วนของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้จัดขึ้น ณ BTD HALL นำโดย ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อตั้งโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี, ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี รวมถึงคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมในครั้งนี้มี ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ประธานในพิธี โดยได้ทำการเจิมพานหนังสือและพานอุปกรณ์กีฬา เพื่อสื่อถึงการเน้นหลักสูตรการสอนที่ดี รวมถึงการมีกิจกรรมเสริมให้กับเด็กๆ อีกด้วย

ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า “พานไหว้ครูที่เด็กนักเรียนจัดทำมาเพื่อร่วมกิจกรรมนั้น ความหมายของพานจะประกอบด้วย ดอกเข็ม หมายถึงความฉลาดหลักแหลม, ข้าวตอก หมายถึงความมีระเบียบวินัย, หญ้าแพรก หมายถึง ความอดทน และ ดอกมะเขือ หมายถึงความเคารพถ่อมตน ดังนั้นพานไหว้ครู จึงมีความหมายในตัวเอง โดยการจัดประกวดพานไหว้ครู ก็ถือได้ว่า เป็นการสร้างนวัตกรรมให้เด็กๆ ได้แสดงออกทางด้านความคิด มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อเด็กเอง”

“ในปีนี้มีพานที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือ พานบิงซู ที่น้องๆ จัดแต่งเป็นรูปบิงซู มีสตอเบอรี่ปักแซมอยู่ด้านข้าง พร้อมราดด้วยน้ำหวานสีแดง โรยด้วยผงช็อกโกแลตด้านบน แถมยังมีดอกเข็มประดับอยู่ข้างพานอีกด้วย ส่วนอีกพานที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน นั่นก็คือพานรูปหัวใจยิ้ม ที่เด็กๆ ช่วยกันทำแบบเป็นรูปหัวใจ แล้วนำดอกมะลิมาจัดเป็นรูปทรงหัวใจสีขาวสวยงาม แถมยังมีตาและปาก สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่เห็นเป็นอย่างมากทีเดียว ซึ่งนับเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ของเด็กๆ ที่น่าชมเชยจริงๆนอกจากนี้ ก็มีพานขนมเวเฟอร์ มีเป็นผลไม้ เป็น ทุเรียนส้มโอ อีกด้วยค่ะ ”

ช่วงสุดท้ายของกิจกรรม เป็นการมอบเกียรติบัตรการประกวดพานไหว้ครู ก่อนที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะให้โอวาทแก่เด็กนักเรียน และทำพิธีผูกข้อต่อแขน เป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรมการไหว้ครูของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562