งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้จัดการแถลงข่าวงานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 และนิทรรศการภายใต้ชื่องาน 47 ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา ในวันที่12-13 มกราคม ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยในงานได้มีผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้

พระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๐ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ องสรภาณอนัมพจน์ (ดร.พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๔ หลวงจีนสังฆรักษ์สัญชัย เสี่ยซัง ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๓ นายสิทธา มูลหงส์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

พร้อม ทั้งแขกผู้มีเกรียติที่ร่วมเข้างานแถลงข่าวอีกมากมาย งานนี้ได้จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้ประชาชนได้รับรู้และเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับเยาวชนชายไทย ได้รับ

โอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้ปกครองที่จะสนใจที่ต้องการให้บุตรหลานมาบวชเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร.02-4417950