เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าวโครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ โรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการภาค 12 , บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมงานด้วย

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร เป็นผู้วางรากฐานศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ สร้างความผาสุก ร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมือง ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่พระราชทาน ความรัก ความเอื้ออาทรห่วงใยแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า เมล็ดพันธุ์การพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการ ยังคงเจริญงอกงาม ผลิดอกออกผลทั่วสารทิศ หล่อเลี้ยงทุกชีวิต ทุกสรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินไทย หลักในการดำเนินชีวิต ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติ ทั้งเป็นแนวทางสำคัญที่เป็นภูมิคุ้มกันให้พสกนิกรสามารถ ดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ยุคปัจจุบัน

คุณหญิงกัลยา ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9 พร้อมขอสืบสานพระราชปณิธาน น้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งพัฒนาประเทศชาติ  

“เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสำราญ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่ได้มาชุมนุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ที่แห่งนี้ ต่างร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่ง เพื่อแสดงความ จงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ทั้งหลายจักขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี และจักมุ่งมั่น เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อร่วมกันพัฒนาและสรรค์สร้างสังคมไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป”ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

พร้อมกันนี้ดร.คุณหญิงกัลยา ได้ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดงานในครั้งนี้ และได้เกี่ยวข้าวพันธ์ทับทิมชุมแพ ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพ ได้รับการรับรอง และทำการวิจัยมาแล้วจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่ามีปริมาณคุณค่าสารอาหารสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆบริเวณแปลงนาสาธิตโรงเรียนบ้านสำราญ ซึ่งเป็นโครงการทดลองนำร่อง สำหรับเป็นอาหารกลางวันของนักเรียน และคณะครู และหากได้ผลดีก็จะขยายพันธุ์ไปยังชุมชนอื่นต่อไป