โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดย คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นำคณะครู-อาจารย์ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ให้คำปรึกษากับคณะที่เข้าเยี่ยมชม
โดย คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า การนำคณะครู-อาจารย์ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของ สาธิตจุฬาฯ ในครั้งนี้ ก็เพราะ การสอนแบบสาธิตจุฬาฯ นั้น ใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต ซึ่งเด็กๆ จะได้ทั้งในส่วนของความคิดสร้างสรรค์, จินตนาการ และ วิชาการ ไปในเวลาเดียวกัน ทำให้เด็กๆ จะมีความกล้าที่จะแสดงออกในระดับที่พอดี
ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ในส่วนของหลักสูตรอิงลิชโปรแกรมนั้น ทางสาธิตจุฬาฯ ไม่ได้ทำเป็นหนังสือเรียนจัดจำหน่ายโดยทั่วไป แต่จะใช้เพียงในโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ก็ถือได้ว่า เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ใช้หนังสือเรียนเดียวหลักสูตรเดียวกับสาธิตจุฬาฯ เพื่อให้หลักสูตรสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากทางโรงเรียนฯ จะมีทีมวิชาการจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เข้ามานิเทศการสอน รวมถึงอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับด้านทางการเรียน-การสอน กิจกรรมหลักสูตร แผนการเรียนการสอนระยะสั้น ระยะยาว และเรื่องการออกข้อสอบ อีกด้วย
การส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติมที่ดีๆ แบบนี้ มีที่นี่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555หรือ www.satitbtu.ac.th