ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “อยู่อย่างไรให้ห่างไกล Office Syndrome”

คลินิกกายภาพบำบัด ร่วมกับ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “อยู่อย่างไรให้ห่างไกล Office Syndrome” ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ คลินิกกายภาพบำบัด ม.รังสิต ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพียงท่านละ 799 บาท เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2561

ภายในงานมีการอบรมอย่างเข้มข้นโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ที่จะวิเคราะห์อาการปวดให้เห็นภาพชัดเจน พร้อมการออกกำลังกายง่ายๆ และ Elastic band สีสันสวยงาม ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถกลับไปดูแลตนเองที่บ้านได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1453 หรือ 1455