กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน ให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสาธิตการทำ CPR ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อเร็วๆ นี้    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โดยมีนายยิ่งยศ แสงชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานคณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน นำพนักงานทีมอาสาบรรเทาภัย (Emergency Response Team: ERT) และพนักงานสาขาราชบุรี รวมถึงวิทยากรจากบริษัท ชิลด์ ไฟร์ เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสาธิตการปั๊มหัวใจ (CPR) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ในสโมสรอินเทอร์แรคท์ จำนวน 30 คน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน