การประชุมอุตสาหกรรมวัสดุใหม่นานาชาติ (International New Materials Industry Conference หรือ INMIC) ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่เมืองเปิงปู้ มณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของจีน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยภายในงานมีการลงนามข้อตกลง 111 โครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม 1.3528 แสนล้านหยวน

หวัง ชิงเซียน (Wang Qingxian) ผู้ว่าการมณฑลอันฮุย กล่าวว่า มณฑลอันฮุยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และรวมไว้ในสิบอุตสาหกรรมเกิดใหม่ชั้นนำของมณฑลภายใต้แผนพัฒนาห้าปี ฉบับที่ 14 มณฑลอันฮุยอาศัยการประชุมนี้ในการส่งเสริมความร่วมมือภายในประเทศและระหว่างประเทศในด้านวัสดุใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการประสานงานในอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ตลอดจนบูรณาการห่วงโซ่นวัตกรรม ห่วงโซ่อุตสาหกรรม ห่วงโซ่เงินทุน และห่วงโซ่บุคลากรให้เป็นเนื้อเดียวกัน คุณหวังกล่าว ระหว่างการประชุมมีการจัดกิจกรรมมากมาย เช่น การส่งเสริมธุรกิจ การสาธิตความสำเร็จ และพิธีลงนามโครงการต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงความสำเร็จด้านนวัตกรรมและความต้องการด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ในมณฑลอันฮุย

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมวัสดุใหม่ได้กลายเป็นทิศทางหลักในการเปลี่ยนแปลงและยกระดับเมืองเปิงปู้ โดยเมืองเปิงปู้กำลังให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้วัสดุใหม่ การพัฒนาวัสดุใหม่จากซิลิคอนและวัตถุดิบจากชีวภาพ รวมถึงการผลิตอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์

ลิงก์ข่าวต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/331384.html