สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย นายคณิศ แสงสุพรรณ (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการ พร้อมด้วย นางลัษมณ อรรถาพิช (ที่ 3 จากขวา) รองเลขาธิการสายงานการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะทำงาน ได้รับเกียรติเข้าพบ คณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น และเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ ทิศทางนโยบายด้านเศรษฐกิจการเงิน การคลังของไทยและความต่อเนื่องของ EEC” เพื่อหารือด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้