บาหลี อินเตอร์เนชันแนล แอร์โชว์ 2567 จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน ปี 2567 โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลอินโดนีเซีย งานแสดงการบินนานาชาติจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของอินโดนีเซีย พีที อินาโร ตูจาห์ เบลัส (PT Inaro Tujuh Belas) ร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทางทะเลและการลงทุนของอินโดนีเซีย ประกาศจัดงานบาหลี อินเตอร์เนชันแนล แอร์โชว์ 2567 (Bali International Airshow 2024) ในเดือนกันยายน 2567  อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่มากถึง 170,000 เกาะ การขนส่งทางอากาศในอินโดนีเซียจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและสินค้า แม้ในช่วงที่เกิดโรคระบาด การขนส่งสินค้าก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการบินในอินโดนีเซีย

ลูฮัต บินซาร์ ปันไจตัน (Luhut Binsar Panjaitan) รัฐมนตรีประสานงานกระทรวงกิจการทางทะเลและการลงทุนของอินโดนีเซีย กล่าวว่า “อินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะ 17,000 เกาะ เราจึงต้องการการลงทุนจำนวนมากเพื่อเร่งอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ ปัจจุบัน อินโดนีเซียมีสนามบินขนาดต่าง ๆ 673 แห่งกระจายอยู่ตามภูมิภาค การพัฒนาและการจัดการสนามบินต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก อีกทั้งยังจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนสนามบิน เนื่องจากการขนส่งทางอากาศช่วยให้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลหลายแห่งได้ง่ายกว่า ดังนั้นงาน บาหลี อินเตอร์เนชันแนล แอร์โชว์ จึงมีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของอินโดนีเซีย” บาหลี อินเตอร์เนชันแนล แอร์โชว์ 2567 จะเป็นสถานที่พบปะสำหรับธุรกิจการบินจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างอินโดนีเซียกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ทั้งในด้านการลงทุน ตลอดจนการจัดซื้อจ้ดหาเครื่องบิน ซึ่งปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างมากในด้านการพาณิชย์ รวมทังตอบสนองความต้องการในการเสริมสร้างกำลังทหารของอินโดนีเซีย

แอนดี้ วิสมาร์ไซยาห์ (Andy Wismarsyah) ประธานกรรมการพีที อินาโร ตูจาห์ เบลัส กล่าวว่า “เรารู้สึกขอบคุณที่ได้วางแผนจัดงาน บาหลี อินเตอร์เนชันแนล แอร์โชว์ 2567 ร่วมกับรัฐบาล เราหวังว่างาน บาหลี อินเตอร์เนชันแนล แอร์โชว์ จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นในอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศมองเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมการบินอินโดนีเซีย ตลอดจนมอบโอกาสแก่ผู้ที่ลงทุนในการยกระดับอุตสาหกรรมการบินของอินโดนีเซีย ซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมชื่อเสียงของอินโดนีเซียในการจัดงานแสดงอุตสาหกรรมการบินระดับโลก” เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การเตรียมการและการดำเนินการจัดงานบาหลี อินเตอร์เนชันแนล แอร์โชว์ จะได้รับข้อมูลและคำสั่งจากดร.อิลแฮม อักบาร์ ฮาบีบี (Dr. Ing. H. Ilham akbar Habibie, Dip.Ing., M.B.A.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินของอินโดนีเซีย ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาสำหรับงาน บาหลี อินเตอร์เนชันแนล แอร์โชว์ 2567