บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้นำในการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยมีกำไรสุทธิ 407.4 ล้านบาท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 0.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 225.0 ล้านบาท โดยกำหนดวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นวันจ่ายเงินปันผล