ซีพีเอ็น รับ 2 รางวัล ด้านความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่2

  • รางวัล SET Sustainability Awards – กลุ่ม Outstanding
  • รางวัล Thailand Sustainability Investment 2018

นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น เป็นตัวแทนรับรางวัล “SET Sustainability Awards 2018 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Awards) และ รางวัล Thailand Sustainability Investment 2018” ในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง สร้างการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก