กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จังหวัดสมุทรสาคร

กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.)

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.)

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.)

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา

กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์)

กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.)

เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อนำถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. โดยมีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าวด้วย ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP