บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้นำในการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย นำโดยนายประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน TK และบริษัทในเครือ SPI Group ประมาณ 100 คน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม เมื่อเร็วๆ นี้ ด้วยการปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน อำเภอคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งนับเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศจากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนวชายฝั่ง เพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ สร้างแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว และยังช่วยลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย