วรชัย คาร์ มอบของที่ระลึก แก่ ธนาคารโอริโค่ วรชัย คาร์ กรุ๊ป มอบของที่ระลึก ให้แก่ คณะผู้บริหาร ธนาคารโอริโค่ ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะผู้ประสานงาน นำพาสมาชิกชมรมชลบุรียูสคาร์ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน บริษัทขายรถยนต์สอง นายวรชัย ทวีถาวรสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วรชัย คาร์ กรุ๊ป จำกัด ตัวแทนชมรมชลบุรียูสคาร์ มอบของที่ระลึก ให้แก่ คณะผู้บริหารระดับสูงธนาคารโอริโค่ แห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อขอบคุณในฐานะที่เป็นคนประสานงาน นำพาสมาชิกชมรมชลบุรียูสคาร์ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ในบริษัทขายรถยนต์มือสอง ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆนี้ ทั้งนี้ ชมรมชลบุรียูสคาร์ นำสมาชิกกว่า 20 คน ร่วมเดินทางศึกษาดูงานบริษัทขายรถยนต์มือสอง ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 พ.ค.62 – 31 พ.ค.62 ที่ผ่านมา โดยผ่านตัวกลางในการประสานงานของผู้บริหารระดับสูงธนาคารโอริโค่ ซึ่งเป็นธนาคารที่มีชื่อเสียงโด่งดังอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ในการนี้ บรรดาสมาชิกชมรมชลบุรียูสคาร์ทุกท่าน ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ในการรับรู้ข้อมูลในธุรกิจขายรถยนต์มือสองที่ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะเป็นแขกวีไอพี สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เหล่าบรรดาสมาชิกชมรมชลบุรียูสคาร์ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี สนุกสนานและเพลิดเพลิน กับการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำธุรกิจขายรถยนต์มือสองทุกขั้นตอน อาทิ ขั้นตอนการหาลูกค้า สิทธิประโยชน์ ผลกำไร การบริหารจัดการพนักงาน การปล่อยสินเชื่อ การประมูลรถยนต์จากลานเจยูที่เป็นศูนย์ประมูลรถยนต์มือสองรายใหญ่ของญี่ปุ่น เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาบริหารจัดการศูนย์ขายรถยนต์มือสองเมืองไทย ให้พัฒนาสู่ระดับสากลยิ่งขึ้น