บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี:

มร. มาซากิ ชิโมดะ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย พร้อมด้วย นายจรูญ บัญญัติ (ที่ 5 จากซ้าย)  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม สายงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้โครงการ  Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เพื่อมุ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในด้านสาธารณสุข และส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยมี นายแพทย์วิชาญ แป้นทอง (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไร่ เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วย นายแพทย์ดนัย พิทักษ์อรรณพ (ที่ 3 จากซ้าย) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายธีระศักดิ์ รัตนะ  (ที่ 6 จากซ้าย) ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์ ปฏิวัติ วงศ์งาม (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข  นายคมกริช วงค์ชนะ (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ  2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  นายสุคนธ์ มาพัวะ (ที่ 4 จากขวา)  วิศวกรระดับ 9 กองบำรุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายกลยุทธ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง (ที่ 3 จากขวา)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซู เค-วิน มอเตอร์ จำกัด นางสาววุจิตรานันท์ จันบัวลา (ที่ 2 จากขวา) ผู้พัฒนาธุรกิจ บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป จำกัด นางสาววรพรรณ ทับทิมสี (ขวาสุด) ผู้ประสานงานโครงการ บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน