Day: November 23, 2023

อว. บพข. สกสว. ร่วมมือ อบก.และTEATA เปิดการใช้งานแอปพลิเคชัน “ZERO CARBON” มุ่งขับเคลื่อนท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)...

Read More

 BAM มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายพงศธร มณีพิมพ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร...

Read More

ออมสิน จัดงาน GSB Forum 2023 ประสบความสำเร็จ แขกร่วมงานคับคั่ง ชู CSV สร้างคุณค่าร่วม รวมพลังการให้พร้อมพัฒนา มุ่งลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน  

ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรมแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ธนาคารออมสินจัดสัมมนา GSB Forum 2023 หัวข้อ ESG :...

Read More

ม.เกษตร ร่วมเปิดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน การติดตามนโยบายฯ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง...

Read More

Follow Us

ข่าวล่าสุด

Day: November 23, 2023