Day: November 7, 2023

“ตราเสือ” Big Move ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไทย  Upskill สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น ชูนวัตกรรมพร้อมโปรแกรมอบรม เสริมทักษะให้แข่งขันได้ในเวทีโลก  

“ตราเสือ”  พร้อมสนับสนุนยกระดับทักษะและมาตรฐานฝีมือช่างไทย สาขาช่างก่อสร้าง...

Read More

เบตเตอร์ กรุ๊ป กระตุ้นการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง..ด้วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน  ผ่านโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน..สัญจร” ในงาน “ทอดกฐินสามัคคี”  ณ พระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง จ.สุพรรณบุรี  

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรม “ส่งขยะกลับบ้าน..สัญจร” ที่ผ่านมา...

Read More

วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากมะขามป้อม

 “มะขามป้อม” หรือ มะขามป้อมอินเดีย เป็นต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ Phyllanthaceae...

Read More

Follow Us

ข่าวล่าสุด

Day: November 7, 2023