Day: November 21, 2022

กฟผ. เสริมภาพลักษณ์ไทยในเวทีประชุม APEC 2022 สนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง ของ กฟผ. ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดประชุม APEC 2022

นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...

Read More

“CEO กรุงไทย” โชว์ศักยภาพพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ร่วมกับผู้นำธุรกิจระดับโลก บนเวที APEC CEO SUMMIT THAILAND 2022 

 ในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค หรือ APEC CEO SUMMIT THAILAND...

Read More

Follow Us

ข่าวล่าสุด

Day: November 21, 2022