Day: September 10, 2022

วช. หนุนเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ตั้งศูนย์วิจัยชุมชน นำววน.เสริมอัตลักษณ์ “ชุมชนท่องเที่ยวไหมโบราณ บ้านเสี้ยวน้อย” จ. ชัยภูมิ

วช. หนุนเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมชุมชนบ้านเสี้ยวน้อย จ.ชัยภูมิ...

Read More

กรุงเทพประกันชีวิต จัดงานสัมมนาใหญ่ฝ่ายขายประจำปี 2565 “Bangkok Life Agency Annual Seminar 2022” ยกระดับพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุ่งพัฒนาศักยภาพพร้อมถ่ายทอดความรู้...

Read More

Follow Us

ข่าวล่าสุด

Day: September 10, 2022