Day: September 2, 2022

การเคหะแห่งชาติโชว์ชุมชน “บางโฉลง (นิติ 1)” เป็นต้นแบบชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรและเยี่ยมชมโครงการที่น่าสนใจของการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2565...

Read More

EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวกมลวรรณ รามเดชะ เป็นผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวกมลวรรณ...

Read More

วช. – สอศ. ล่องใต้ บ่มเพาะศักยภาพพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คนพันธุ์ R

วช. ร่วม สอศ. จัดกิจกรรม “การบ่มเพาะเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา :...

Read More

คปภ. ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณีเด็กนักเรียนหญิงวัย 7 ขวบ เสียชีวิตในรถตู้รับ-ส่งนักเรียนที่ชลบุรี • ตรวจพบว่ารถตู้คันเกิดเหตุมีการทำประกันพ.ร.บ.- ภาคสมัครใจและโรงเรียนมีการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนไว้ด้วย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)...

Read More

Follow Us

ข่าวล่าสุด

Day: September 2, 2022