Day: August 21, 2022

วช.ร่วมกับ สอศ. บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา “พัฒนาคน พัฒนอาชีวะ” เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา...

Read More

รพ. กรุงเทพ ทุ่มงบ 100 ลบ. ลงทุนเครื่องจัดยาอัตโนมัติ  เพื่อรักษาคุณภาพของยาและความปลอดภัยของผู้ป่วย         

โรงพยาบาลกรุงเทพ ทุ่มลงทุน 100 ล้านบาท นำเครื่องจัดยาอัตโนมัติมาใช้...

Read More

Follow Us

ข่าวล่าสุด

Day: August 21, 2022