Month: July 2022

GPSC ประกาศ 3 ทีมสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ โครงการ GPSC Greenovation Startup Sandbox

คุณรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด...

Read More

มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียเผยโฉมการออกแบบ “เดอะ ไลน์” ชุมชนแห่งอนาคตในเมืองใหม่นิอุม

เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย และองค์ประธานคณะกรรมการบริษัทนิอุม...

Read More

“วอลท์มาร์ค” ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ สร้างอาชีพสำหรับผู้พิการ

เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมงานโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนและเชื่อมโยงการทำงาน-วอลท์มาร์ค (Vault Mark)...

Read More

“วันคอนเนกต์ ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี” เปิดตัว “วันคอสโม” โซลูชันธนาคารดิจิทัลแบบครบวงจร

วันคอสโมเป็นผลลัพธ์ของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ร่วมกันจากการเป็นพันธมิตรระหว่างวันคอนเนกต์กับปิสโมเทคโนโลยี...

Read More

Follow Us

ข่าวล่าสุด

Month: July 2022