วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้า Market Village สุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ , ตู่นันทิดา แก้วบัวสาย รองประธานหอการค้าสมุทรปราการ , นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี , คุณชูศรี สัตยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลี , ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานประเพณีรับบัวประจำปี 2563 ประเพณีงานรับบัวปี2563

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี วัดบางพลีใหญ่ใน และบริเวณคลองสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นของอำเภอบางพลี ให้คงอยู่ตลอดไป ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ

ประเพณีงานรับบัวปี2563

 

สำหรับงานประเพณีรับบัวประจำปี 2563 จังหวัดสมุทรปราการได้จัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ โดยวันที่ 29 กันยายน 2563 พบกับ ขบวนแห่หลวงพ่อโตทางบก จากศาลเจ้าพ่อบางพลีไปจนถึงห้างอิมพีเรียลสำโรง วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 06.30 เป็นต้นไป จะมีพิธีตักบาตรทางเรือ ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี และวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จะมีกิจกรรมไฮไลท์พิธีโยนบัว สักการะหลวงพ่อโต ชมขบวนแห่เรือหลวงพ่อโตทางน้ำ

ประเพณีงานรับบัวปี2563

ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำนำดอกบัวมาโยนลงเรือหลวงพ่อโตด้วยความศรัทธา ขณะเดียวกันบรรยากาศภายในงานแถลงข่าวได้มีกาแสดงชุด “พุทธศรัทธาบารมี หลวงพ่อโตก้องแผ่นดิน” พร้อมกับมีการเสวนาถึงที่มาของประเพณีรับบัวและรายละเอียดของงานประเพณีรับบัวที่กำลังจะเกิดขึ้น

 

ประเพณีงานรับบัวปี2563

ในปีนี้ มีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงวิถีชีวิตชาวบางพลี ในอดีต การละเล่นพื้นบ้าน การประกวดหนุ่ม-สาวรับบัว การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันกินข้าวต้มมัด การประกวดเรือประเภทสวยงาม ความคิด ตลกขบขัน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดทำอาหารจากปลาสลิด การประกวดเต้นบาสโลบ และการจำหน่ายขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สินค้า OTOP ของดีของอำเภอบางพลี ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก ศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง

 

 

ประเพณีงานรับบัวปี2563

ประเพณีรับบัว เป็นประเพณีที่ชาวบางพลีจัดสืบต่อกันมายาวนานหลายสิบปี ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่เริ่มจัดขึ้นในวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 และวันรุ่งขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ก็จะเป็นวันรับบัว โดยมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าชาวมอญจะล่องเรือมายังบ้านบางพลี พร้อมกับเครื่องดนตรีนานาชนิด เช่น ซอ ปี่ กระจับ โทน รำมะนา โหม่ง กรับ ฉิ่ง ฉาบ ฯลฯ ในคืนวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งชาวไทยในบ้านบางพลีก็จะเตรียมข้าวปลาอาหารไว้รอต้อนรับ พร้อมกับออกไปเก็บดอกบัวมาเตรียมไว้ให้กับชาวมอญ พอเช้าวันรุ่งขึ้นชาวมอญก็จะล่องเรือออกมารับดอกบัวจากชาวไทย แรก ๆ นั้นก็ยื่นดอกบัวให้กันแบบมือต่อมือ ต่อมาก็มีโยนให้กันบ้าง จนกลายเป็น “รับบัว โยนบัว” และได้ทำสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

 

ประเพณีงานรับบัวปี2563

ประเพณีรับบัว เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลี ที่แสดงถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนต่างถิ่น ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในอำเภอบางพลี และแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความผูกพันกับสายน้ำของชาวอำเภอบางพลี ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นป็นประจำทุกปี จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลอง ลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรงประเพณีงานรับบัวปี2563

เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งคลอง และที่มาร่วมพิธีได้ร่วมสักการบูชา โดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ มีความเชื่อกันว่า หากสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ได้แล้ว อธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบความสำเร็จดังหวังทุกอย่างงานรับบัว2563

เพื่อมิให้ประเพณีรับบัว มรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอำเภอบางพลีต้องเลือนหายไป อำเภอบางพลี จึงได้ร่วมกับหน่วยงานท้้งภาครัฐและเอกชน อนุรักษ์ประเพณีดังกล่าวไว้ ประเพณีรับบัว อำเภอบางพลี ได้รับการประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2555 โดยกระทรวงวัฒนธรรม