วันที่ (23กรกฎาคม 2553)นางอารีย์ ฤกษ์สภาพ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรีได้เข้าร่วมประชุมศูนย์การควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท) ครั้งที่ 25/2563 เพื่อดำเนินการตามนโยบายควบคุมโรคติดต่ออันตรายและควบคุมโรคติดต่ออื่นๆ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
โดยมี นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี

ทั้งนี้ รอง ผอ.ททท.สำนักงานลพบุรี มีวาระแจ้งที่ประชุม เรื่องโครงการ “กำลังใจ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิก อสม. รพ.สต. และ อสส. ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป