กฟผ. จับมือ เทศบาลเมืองบางกรวย มจพ. และ ททท. จัดงาน “หลงเสน่ห์ บางกรวย” หยิบยกของดี – บอกเล่าวิถีชุมชนบางกรวย กระตุ้นคนไทยท่องเที่ยวอิ่มใจใกล้กรุงเทพมหานคร พบกัน 25 – 27 กันยายนนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง งานนี้เข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่ (25 กันยายน 2563) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางกรวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน “หลงเสน่ห์ บางกรวย”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เพื่อส่งเสริมให้อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพมหานคร กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้แก่ภาคครัวเรือนในชุมชนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมซึมซับวิถีชีวิตชาวบางกรวยผ่านการถ่ายทอดจากปราชญ์ชุมชน

กฟผ. ชวนย้อนรอยประวัติศาสตร์บางกรวย ส่งเสริมท่องเที่ยววิถีชุมชน ในงาน “หลงเสน่ห์ บางกรวย”

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. (คนกลาง)  เปิดเผยว่า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เป็นศูนย์กลางแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าของเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งงาน “หลงเสน่ห์ บางกรวย”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานประกอบด้วย 6 กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1) งานออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชุมชนบางกรวยกว่า 25 ร้าน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2) บูธจัดแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อชุมชน 3) งานเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง พูดคุยถ่ายทอดความเป็นมาของชุมชนบางกรวย ทั้งด้านประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว และการพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4) การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “ร้อยภาพถ่าย หลงเสน่ห์บางกรวย” นิทรรศการผลงานการออกแบบเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน นิทรรศการพลังงานไฟฟ้า และนิทรรศการนวัตกรรมสีเขียว 5) การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชุมชน และ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

6) กิจกรรมสาธิตด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น สอนทำอาหารท้องถิ่นโบราณของอำเภอบางกรวยที่หายากในปัจจุบันผ่านกิจกรรม ‘กับข้าวกับปลา เสน่ห์โบราณคู่วิถีชุมชน’

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พร้อมเรียนรู้งานหัตถกรรมชุมชนผ่านการ Workshop จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทศบาลเมืองบางกรวย อาทิ การประดิษฐ์กระเป๋าผ้าดอกกรวย พวงกุญแจหนังรูปสัตว์ และดอกทิวลิปจากเศษผ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน “หลงเสน่ห์ บางกรวย” ได้ฟรี ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ร่วมสัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิต พร้อมจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์สินค้าของดีชุมชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม