นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจงานอสังหาริมทรัพย์และบริการ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) นางสาวณัฏฐพร ชีวมงคล ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) มิสเตอร์ดีมีโทร นิดซิ (Mr.Dmytro Nidzii) ผู้ชนะการประกวดถ่ายภาพเทศกาล Beautiful Bangkok 2020 นายวินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนางสาวแสงรวี โฆสิตไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโส งานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมพิธีมอบรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมจากเทศกาล ‘Beautiful Bangkok 2020: A Blossom of Happiness’ ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ