นางหทัยนันท์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) นางสาวการ์ฮองค์ วอเตร์ซ-ริชาร์ด ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดกลุ่มลูกค้าเกิดใหม่ กลุ่มบริษัทแอกซ่า (ที่ 6 จากซ้าย)  ร่วมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ที่ 6 จากขวา) และนางสาวราศินี เลิศไตรภิญโญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากขวา)

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการประกันภัยเพื่อผู้ใช้ตู้บุญเติม โดยมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการตู้บุญเติม โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุฟรีจากแอกซ่ามูลค่าสูงสุด 10,000 บาท* เป็นระยะเวลา 1 เดือน ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการพัฒนาและยกระดับการบริการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงประกันภัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้น