• เมื่อวันที่ ( 4 กันยายน 63) ที่ผ่านมา นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย นายชูเดช เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการฯ และนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบจักรยานพร้อมชั้นวางหนังสือ และชั้นวางรองเท้า ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจำนวน 4 โรงเรียน รวม 80 คัน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม โรงเรียนบ้านท่าแดง และโรงเรียนบ้านงิ้ว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาโรงเรียน แบ่งเบาภาระค่าพาหนะแก่ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การแบ่งปัน และดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน
  โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนต่างๆ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายอนันต์ บูรณะบัญญัติ ประธานมูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง (สว่างเมตตาธรรมสถาน) จ.นครราชสีมา พร้อมคณะ เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี
  และในช่วงบ่ายที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่มอบจักรยานจำนวน 20 คัน ให้กับโรงเรียนดอนเปล้าศึกษา จ.ชัยภูมิ โดยมีผู้แทนโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายต่งเอี่ยว แซ่เตีย รักษาการประธานมูลนิธิสว่างคุณธรรมชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ พร้อมคณะ เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี
 • มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
  โดยระหว่างวันที่ 4 – 9 กันยายน 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดลงพื้นที่มอบจักรยาน จำนวน 430 คัน ให้กับโรงเรียนในชนบทที่มีเยาวชนประสบปัญหาในด้านการเดินทางไปและกลับโรงเรียนด้วยความยากลำบาก ภาคอีสาน ในโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 1 รวม 11 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ ยโสธร ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์
  โครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดมอบให้กับโรงเรียนในชนบทภาคเหนือ และภาคอีสาน รวม 34 โรงเรียน ดำเนินการมอบจักรยาน จำนวน 700 คัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 875,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมการช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung
  #มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง110ปีความดีที่ยั่งยืน
  #ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต
  #แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
  #ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน