สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (APSA) ร่วมกับ The International Seed Testing Association (ISTA) ขอเชิญผู้สนใจด้านการควบคุมและการประกันคุณภาพ การผลิต/การตลาดเมล็ดพันธุ์เข้าร่วมสัมนาเรื่อง “การจัดการคุณภาพเมล็ดพันธุ์” (บรรยายภาษาอังกฤษ)

ในวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธุ์ 2563 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว สนใจติดต่อ 02 940 5464 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.apsaseed.org”