ด้วยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และสังคมส่วนรวม วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์  พฤกษ์สถาพร (ที่ 1 จากซ้าย) รักษาการอธิการบดี นำทีมเข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมบริเวณทุกส่วนของวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นบริเวณภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน ห้องประชุม ไปจนถึงบริเวณภายนอก เพื่อเป็นการหยุดยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้