สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรม (ฟรี) ในโครงการ “ASEAN Competency English for Front Office Personnel” สำหรับบุคลากรการโรงแรม ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2562 (จำนวน 30 ชั่วโมง) ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรโรงแรม โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  1. Operational Levelสำหรับตำแหน่ง Receptionist, Telephone Operator และ Bell Person
  2. Supervisory Levelสำหรับตำแหน่ง Front Office Supervisor และ
  3. Advanced Levelสำหรับตำแหน่ง Front Office Manager

            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณกนกวรรณ โทร. 090-890-0333