Category: Bangkok / region

วช. จับมือ พม. MOU ขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ นำนวัตกรรมเสริมพลังกลุ่มเปราะบางก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตแบบ New Normal

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

Read More

กรมควบคุมโรค พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย...

Read More

กรม อ. ย้ำ สถานประกอบการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมในส้วมทุก 2 ชั่วโมง ลดแพร่เชื้อโควิด 19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน...

Read More

เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) และคณะเยี่ยมชมงาน วช. พร้อมร่วมหารือแนวทางการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์)และคณะผู้บริหาร วท.กห....

Read More

ดร.ดร๊าฟ เปิดเพจ ประชาสัมพันธ์ มาตรการ ช่วยเหลือ ของกระทรวงแรงงาน และรับเรื่อง ช่วยเหลือพี่น้องแรงงาน ที่ยังไม่ได้รับเงินจากประกันสังคมอีกช่องทาง

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเพจ “ดร๊าฟ...

Read More

วช. พร้อมบริหารโครงการวิจัยและนวัตกรรมจาก สกว. (เดิม) เดินหน้าต่อ 4,000 โครงการ พร้อมเปิดตัวระบบ NRIIS บริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรมกลางของประเทศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมหลัก ของประเทศ...

Read More

กรมควบคุมโรค ขอให้ผู้ที่กลับจากต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมาย เข้ารายงานตัวภายในวันนี้เพื่อกักกันตามมาตรการของไทย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ...

Read More

กรมควบคุมโรค ติดตามอาการป่วยของผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. หลังเข้ารับการรักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูร

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ติดตามอาการป่วยของผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช....

Read More

กรมควบคุมโรค ห่วงการแอบอ้างชื่อเบียร์ 0% อาจเป็นการสร้างนักดื่มหน้าใหม่ เตือนผู้ประกอบการการโฆษณาสินค้าประเภทเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ เข้าข่ายเป็นความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข...

Read More

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดให้ผู้ขับรถแท็กซี่ตรวจ COVID-19 ได้ฟรี ตั้งจุดคัดกรองผ่านระบบ Drive Thru รับจำนวนจำกัด 10 คน ต่อวัน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้จัด “โครงการตรวจ Covid -19 ฟรี ให้พี่ๆ Taxi...

Read More

กรมควบคุมโรค ชี้แจงการดำเนินงานด้านข้อมูลโควิด-19 มีความโปร่งใสตามมาตรฐาน ไม่มีการปกปิดข้อมูล

กรมควบคุมโรค ชี้แจงการดำเนินงานด้านข้อมูลโควิด-19 มีความโปร่งใสตามมาตรฐาน ไม่มีการปกปิดข้อมูล...

Read More
Loading

ข่าวล่าสุด